ZNTK Poznań / Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego - Kotłownia


photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl