Amerykańska stacja nasłuchowa - działała aż do upadku NRD i muru berlińskiego

służyła do prowadzenia nasłuchu przemieszczania się wojsk Niemiec Wschodnich i krajów Układu Warszawskiego.

20.11.2011

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg

www.opuszczone-fortyfikacje.pl