Rumunia / Huta Rud Miedzi Phoenix
Z powodu zanieczyszczeń i kwaśnych deszczy zdecydowano się na budowę 351,5-metrowego komina
będącego najwyższą budowlą w Rumunii i trzecim co do wysokości kominem w Europie


| trip lipiec 2014 |

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl