Królik Wołoski - Cierkiew greckokatolicka została wybudowana w 1843 roku.

foto : Krzysztof

maj 2009

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg

www.opuszczone-fortyfikacje.pl