Kalety woj.śląskie / Właściciel licznych kopalń i hut górnośląskich, hrabia Guido Henckel von Donnersmarck (od 1902 r. książę), inwestował również w przemysł celulozowo-papierniczy. W latach 1882-1884 w Kaletach wybudował wielką na tamte czasy celulozownię. W 1990 r. zamknięto ponad stuletnią celulozownię.a krótko później, przedsiębiorstwo, które nie było w stanie sprostać realiom gospodarki rynkowej, zbankrutowało.
Na jego gruzach powstało kilka spółek, dzierżawiących od syndyka majątek produkcyjny.


| trip 04.04.2009 |

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg
photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl