Książęcy zamek istniał tu już około 1250 roku. W 1287 roku został kupiony przez Ottona von Zedlitz. W następnych latach kilkakrotnie zmieniali się właściciele. Od 1508 roku dobra wraz z zamkiem zkupiła rodina von Kanitz. W latach 1558-1566 trzej bracia z tej rodziny wznieśli w miejsce zamku renesansowy dwór. Później ponownie kilkakrotnie zmieniali się włściciele, a w 1700 roku nowy właściciel H.F. Mütschelnitz dokonał rozbudowy budynku. Powstało wówczas skrzydło wschodnie oraz został wzbogacony o elementy barokowe. Od 1721 roku była tu siedziba ordynacji rodziny von Schweinitz und Krain, którzy byli właścicielami zamku do 1945 roku. W latach 1860-1889 przeprowadzono przebudowę, zlikwidowano wówczas między innymi latrynowe wykusze. Budowla uległa zniszczeniu w 1945 roku i nie zabezpieczona popada powoli w ruinę.


| trip 23.02.2008 |

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl