Darłowo - Zamek został wzniesiony w latach 1352-72 przez księcia słupskiego Bogusława V.Pod koniec XVIII wieku zamek zaczął podupadać. Zabudowa południowa została częściowo rozebrana, a w skrzydle wschodnim umieszczono magazyn soli. W 1833 roku część warowni adaptowano na więzienie. Dopiero w latach 1934-35 po przeprowadzeniu remontu budowli umieszczono w nim muzeum. Po II wojnie światowej od 1958 roku prowadzono prace konserwatorskie i po ich zakończeniu otwarto w zamku muzeum, które istnieje do dziś.


| trip 28.08.2009 |

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl