woj.dolnośląskie / Ciechanowiec i Ciechanów dwa zamki lężące blisko siebie


Chocianowiec - Gród wraz z zamkiem myśliwskim wzmiankowany był w 1286 r. W XV w.
Wielokrotnie przebudowywany w XVI, XVII i XIX w. Od 1917 r. należał do hrabiego Rittenberg.
W 1935 r. mieściła się w nim siedziba urzędu pracy. Zniszczenia wojenne spowodowały, że od 1955 r.
pozostaje nieużytkowany i popada w ruinę. Zachowały się mury budowli oraz resztki fosy.


Chocianów - Zamek wybudował książę świdnicki Bolko I w latach 1297-99, w celu umocnienia granicy swojego księstwa od strony księstwa głogowskiego. W następnych wiekach zamek należał do księstwa legnicko-brzeskiego. Książę Ludwik II podarował zamek swej żonie Elżbiecie, która z kolei w 1444 roku sprzedała braciom Krzysztofowi i Mikołajowi von Dornheim. Posiadali oni zamek do 1507 roku. W następnych latach zamek znajdował się w posiadaniu rodzin von Nostitz, von Stosch i von Dohn. Około roku 1600 zamek został przebudowany. Następna przebudowa w stylu barokowym miała miejsce w latach 1728-32. Zamek został zniszczony w 1945 roku. Restaurowano go w roku 1959 i w latach 1965-66. Zachowała się gotycka kwadratowa wieża oraz budynki barokowe. Obecnie zamek stanowi własność prywatną i jest restaurowany.


| trip 23.02.2008 |

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl