Borne Sulinowo „nie istniało”. do roku 1992 r. Nie było zaznaczone na mapach, w atlasach samochodowych
Do 12 października 1992 wojsko radzieckie (w tym czasie już rosyjskie) ostatecznie opuściło Borne Sulinowo
byli to żołnierze 15.000 kontyngentu 6 Nowogrodzko - Witebskiej Gwardyjskiej Dywizji Armii Rosyjskiej.
W kwietniu 1993 miasto zostało przekazane polskim władzom cywilnym.


| trip 11/12.04.2008 |

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg
photo7_small.jpg photo8_small.jpg photo9_small.jpg

Tajemnicze Miejsca

www.opuszczone-fortyfikacje.pl